Kontakt:
Odbor riadenia ľudských zdrojov
ŽOS Trnava, a.s.
Koniarekova 19
917 21 Trnava
Telefón
Telefón: +421 33 5567 340
Fax: +421 33 5567 350
Email
personal@zos.sk

V prípade, že ste sa rozhodli Váš životopis zaslať poštou, je potrebné vyplniť, vlastnoručne podpísať a k Vašej žiadosti priložiť Súhlas so spracovaním osobných údajov.