Nové vozne

488 vozňov pre SBB Infrastruktur
Projekt TransAnt pre ÖBB

150  vozňov typu Sggrss a Eass–z–k pre Macedónske železnice

154 vozňov typu Eamnos pre NACCO

110 vozňov typu Tanpps pre Wascosa

Opravené a rekonštruované vozne