ŽOS Trnava, a.s. investovala v roku 2016 do výstavby novej výrobnej haly pre montáž a opravy elektrických jednotiek (EMU) a technologického vybavenia pre vykonávanie opráv jednotiek. Činnosti v tejto hale sú organizované na troch zažeriavovaných montážnych koľajách a ďalšej koľaji s elektroskúšobňou umožňujúcou vykonávanie skúšok a meraní pri AC napájaní z trolejového vedenia s parametrami 25kV 50Hz o výkone 400 kW alebo AC napájaní z priebežného vlakového vysokonapäťového vedenia s parametrami 3 kV, 1,5 kV, 1 kV 50 Hz, 1 kV 16 2/3 Hz o výkone 100 kW. V susedstve haly je umiestnená samostatná elektroskúšobňa, ktorá umožňuje vykonávanie skúšok a meraní pri DC napájaní z trolejového vedenia s parametrami 3 kV o výkone 400 kW alebo napájaní z priebežného vlakového vysokonapäťového vedenia s parametrami 3 kV, a 1,5 kV DC o výkone 400 kW. Obe skúšobne majú možnosť plynule regulovať výstupné napätie.

ŽOS Trnava, a. s. je v súčasnosti schopná zrealizovať podľa údržbárskych predpisov zákazníka a dokumentácie od výrobcu komplexné opravy jednotiek vrátane povrchovej úpravy, váženia vozidiel, opráv pojazdu, brzdovej výzbroje a opravy ďalších komponentov jednotiek.

Spoločnosť doposiaľ zrealizovala montáž vložených vozňov radu 071 elektrických poschodových jednotiek pre Škoda Vagonka, a.s., opravy jednotiek radu 671 v rozsahu PVY pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. a vo finálnej príprave je montáž, spájenie a kusové skúšky jednotiek radov 660 a 661 v spolupráci so Škoda Transportation, a. s. pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s.