• 2002, 2006-2009: modernizácia radu Amee/Bmee na Bmeer pre ZSSK (73 ks)
 • 2007-2009: modernizácia radu Bc na Bcmz pre RoLa/ÖKOMBI GmbH (15 ks)
 • 2008-2009: modernizácia radu Bee pre ČD (40 ks)
 • 2009-2017: modernizácia radu Bdt na Bd(g)teer pre ZSSK (135 ks):
  doteraz najväčší projekt
 • 2008-2014: modernizácia radu BDshmee(r) na Bdghmeer pre ZSSK (30 ks)
 • 2012-2014: modernizácia radu BDhmsee a BDbmsee
  na Bbdgmee pre ČD (28 ks)
 • 2015-2016: modernizácia radu Bp na Bdpee pre ČD (15 ks)
 • Od roku 2018: modernizácia radu Bmeer na Bmz pre ZSSK (celkovo 50 ks)

Modernizácie – referenčné projekty

Pred modernizáciou (rad BDhmsee ČD)Po modernizácii (rad Bbdgmee ČD)

Pred modernizáciou
(rad BDhmsee ČD)

Po modernizácii
(rad Bbdgmee ČD)

Pred modernizáciou (rad BDhmsee ČD)Po modernizácii (rad Bbdgmee ČD)

Pred modernizáciou
(rad BDhmsee ČD)

Po modernizácii
(rad Bbdgmee ČD)

Pred modernizáciou (rad Bmeer ZSSK)Po modernizácii (rad Bmz ZSSK)

Pred modernizáciou
(rad Bmeer ZSSK)

Po modernizácii
(rad Bmz ZSSK)

Pred modernizáciou (rad Bmeer ZSSK)Po modernizácii (rad Bmz ZSSK)

Pred modernizáciou
(rad Bmeer ZSSK)

Po modernizácii
(rad Bmz ZSSK)