Realizácia opráv všetkých druhov nákladných vozňov bežnej a špeciálnej konštrukcie tvorí náplň hlavného výrobného programu spoločnosti. Všetky požadované druhy a rozsahy periodických i neperiodických opráv vozňov sú vykonávané podľa príslušných opravárenských predpisov a požiadaviek držiteľov koľajových vozidiel.

Technológia organizácie opráv vozňov má pásový charakter, rozčlenený na jednotlivé opravné stanovištia:

  • oprava spodku vozňa
  • oprava nadstavbovej časti
  • oprava brzdy
  • povrchová úprava

V záujme rešpektovania požiadaviek zákazníkov sú na špecifické práce využívané boxové stanovištia. Opravy oddeliteľných konštrukčných dielcov ako podvozky, nárazníky a rozvádzače sú vykonávané na špecializovaných linkách. Súčasťou opráv vozňov sú nezávislé pracoviská na vykonávanie tlakových a nedeštruktívnych skúšok. Technologické vybavenie spoločnosti umožňuje komplexne zabezpečiť aj špecifické požiadavky klientov v predpovrchovej úprave na moderných tryskacích zariadeniach či špeciálnu povrchovú úpravu.

Pre oblasť opráv železničných vozňov vlastní spoločnosť ŽOS Trnava, a. s., oprávnenia ZSSK, ČD, DB, ÖBB a VPI.

modernizacie-nakladne-vozne-ZOS