Rozvoj železničnej dopravy na území Slovenska v prvej polovici 19. storočia si vynútil zvýšenú potrebu údržby dopravných prostriedkov. Na tento účel boli v rokoch 1922 – 1924 postavené v Trnave dielne na opravu nákladných vozňov. Dejiny opravovne sa začínajú písať v roku 1925, keď sa vykonala prvá revízia na nákladnom vozni. V nasledujúcich rokoch sa hľadal optimálny systém organizácie opráv, ktorý sa po druhej svetovej vojne vplyvom zvýšených kapacitných nárokov na opravy poškodených nákladných vozňov zmenil z pôvodne navrhnutého boxového na pásový. Uvedeným spôsobom bolo možné opravovať 3500 nákladných vozňov ročne. Okrem nákladných vozňov sa opravovali motorové vozne, osobné vozne, do roku 1951 cestné motorové vozidlá a od roku 1960 aj žeriavy.

Rozsiahle investície do vybudovania nových a rekonštrukcie starých priestorov započaté v roku 1968 tvoria investičný základ podniku až do súčasnosti. Od konca 60. rokov 20. storočia sa opravilo ročne viac ako 10 000 nákladných vozňov.

Od roku 1994 je opravovňa akciovou spoločnosťou ŽOS Trnava, a. s., ktorej majoritným akcionárom je od roku 1995 súkromná spoločnosť TOS, a.s. (50,8 % akcií). Ďalším akcionárom je Železničná preprava, a.s. (49,2 % akcií)

Nová spoločnosť nadväzuje na tradíciu a orientuje sa prioritne na opravy všetkých druhov nákladných vozňov bežnej a špeciálnej konštrukcie a rozšírila svoje činnosti o modernizácie a prestavby nákladných vozňov; opravy, modernizácie a prestavby osobných vozňov, výrobu nových vozňov a strojársku kooperačnú výrobu pre zahraničných partnerov.

1924 - Založenie podniku VOZOVKA Trnava

1925 - Prvá revízia nákladného vozňa

1951 - Opravy osobných vozňov a automobilov, 3 500 revízií nákladných vozňov za rok

1960 - Opravy žeriavov

1968 - Rozsiahla renovácia podniku až do 16 000 revízií nákladných vozňov ročne pre ČSD

1993 - Značný pokles výkonov v dôsledku rozdelenia Československa, Založenie divízie osobných vozňov a strojárenskej výroby

1994 - Privatizácia a premenovanie spoločnosti na ŽOS Trnava, a. s.

2005 - Počiatky výroby nových nákladných vozňov po vybudovaní novej haly

2008 - Akvizícia ŽOS Zvolen, a. s. (revízie a modernizácie hnacích dráhových vozidiel)