Vlastná konštrukčná skupina, modernizovanie a rozširovanie výrobných kapacít, skúsenosti z výroby montážnych podskupín a z modernizácií železničných vozňov umožnili vytvoriť podmienky na sériovú výrobu nových železničných vozňov. Výrobu kostry spodku a zváraných komponentov zabezpečujú vysoko kvalifikovaní, certifikovaní zvárači vedení vysoko profesionálnymi zváračskými technológmi a dozorom podľa EN noriem. Firma má schválenú vlastnú výrobnú dokumentáciu pre výrobu vozňov Eass-TSI, Eanos-TSI, Eamnos-TSI, Falns-TSI, Fccnpps-TSI, Faccnpps-TSI, Fans-u-TSI, Kgs-TSI, Sggrss-TSI, Sggmrss-TSI a Smnps-TSI. Konštrukcie spĺňajú požiadavky predpisov RIV a UIC a platných predpisov TSI.
ZOS nakladne vozne