Nedeštruktívna kontrola zvarov a materiálov metódami NDT podľa STN a STN EN

metóda ultrazvuková UT:
kontrola zvarov, kontrola celistvosti materiálov, špeciálne merania hrúbok materiálov cez farbu, povlaky, špeciálne merania vnútorného napätia vo vencoch celistvých kolies – železničných dvojkolesí

metóda magnetická MT:
kontrola zvarov, kontrola celistvosti materiálov, kontrola pod ultrafialovým svetlom pri fluorescenčných metódach, vyhodnocovanie skúšky fokusovanými UV lampami

metóda kapilárna PT:
kontrola zvarov, kontrola celistvosti materiálov, metódou farebnou, fluorescenčnou pod UV svetlom

metóda vizuálna VT:
priama vizuálna kontrola zvarov a materiálov

 

Prístrojová technika:

najmodernejšie ultrazvukové prístroje:
EPOCH 600 – Olympus
EPOCH 650 – Olympus
38 DL Plus hrúbkomer – Olympus
DM 2 hrúbkomer – Krautkrämer
DEBBIE – DEBRO UMS – ručné meranie vnútorného napätia monoblokov
UER II Fraunhofer – automatizované meranie vnútorného napätia monoblokov

prístroje a zariadenia na magnetickú metódu:
stacionárne horizontálne defektoskopy – HD 1500, Magiscop 2500 – MT kontrola nápravy pri oprave IS2
ručné elektromagnety UM8, UM8/42V
permanentný magnet FLAW FINDER – Helling
prúdové zdroje Magman a magnetizačné cievky – ATG
fokusované UV lampy – Labino
luxmeter LX 107 – LTT Lutron
Gaussov – Teslov meter Bell 5070 –  F. W. Bell
suspenzie fluorescenčné, farebné – Helling

na kontrolu kapilárnou metódou:
sady sprejov NORD TEST – Helling
merač UV svetla UV 340 – LTT Lutron
luxmeter LX 107 – LTT Lutron

 

Personál NDS:

pracovníci oddelenia NDS sú školení a certifikovaní v zhode s STN EN ISO 9712 v metódach:

UT, MT, PT, VT v priemyselnom odvetví:

  • ŽD – železničná doprava. V sektore železničnej dopravy je personál certifikovaný aj podľa ČSN EN ISO 9712
  • PV – výroba a výstavba zariadení