Spoločnosť vlastní na účely výroby zvarencov širokú škálu technológií ako je delenie materiálov, vyvŕtavanie, ohraňovanie na CNC prístrojoch, obrábanie a zváranie všetkých bežne používaných materiálov. Obrábanie po zváraní na CNC frézach umožňuje zhotovovanie komponentov a stavebných dielov taktiež mimo oblasť železničných opráv a novostavieb. Vo výrobnom programe sú zahrnuté rôzne druhy oceľových konštrukcií, rámov, čelných stien pre návesy nákladných áut, komponentov nákladných vozňov, zváraných komponentov osobných vozňov a električiek, ako aj zvarencov všeobecnej potreby, dielov pre novovýrobu a rozsiahle prestavby železničných vozňov, prepravných paliet pre automobilový priemysel, ako aj špeciálna výroba pre lodiarsky priemysel, ťažkú zdvíhaciu techniku, časti stavebných a mostových žeriavov a zábavné parky.

ŽOS Trnava, a. s. je vlastníkom oprávnení na zváranie plameňom, zváranie v ochrannom plyne, zváranie elektrickým oblúkom taviacou a netaviacou sa elektródou v ochrannom plyne (MIG/MAG, TIG), zváranie pod tavidlom. Z pohľadu základných materiálov spoločnosť dokáže zvárať všetky bežné konštrukčné ocele s pevnosťou do 690 MPa, vysokolegované ocele, hliník a jeho zliatiny. Spoločnosť vlastní certifikáty podľa DIN 18800, EN 15085, EN 729-2 SLV Hannover a TÜV Süddeutschland.

Výrobné možnosti

Pre účely výroby zvarencov sú výrobné priestory vybavené mostovými žeriavmi s nosnosťou do 16 ton. Profesionálny tím špecialistov v oblasti technickej prípravy je schopný realizovať najrôznejšie požiadavky zákazníkov. Dielne sú vybavené zváracími poloautomatmi Kempi a Fronius, a takisto zariadeniami Boki pre automatické zváranie, ako aj zváracím robotom Valk Velding. Delenie materiálov je zabezpečované hydraulickými nožnicami do hrúbky 25 mm a dĺžky strihu do 4 000 mm, pásovými a kotúčovými pílami s priemerom do 440 mm, prístrojmi na rezanie kyslíkom do hrúbky 120 mm, CNC riadenými plazmovými rezacími prístrojmi a plnoautomatickými laserovými páliacími strojmi. Tvárnenie materiálov je možné na výstredníkových lisoch a CNC riadených hydraulických lisoch s dĺžkou ohybu od 4 000 do 8 000 mm. Výrobu náhradných dielov spoločnosť zabezpečuje v ďalších špecializovaných dielňach: zváracia dielňa, sústružňa s CNC frézou, tvárnenie za tepla a za studena, stolárska dielňa. Výrobný proces je pod stálym dozorom nezávislej certifikovanej defektoskopickej kontroly a takisto nezávislej výstupnej kontroly. Pri nedeštruktívnych skúškach je využívaná ultrazvuková metóda (UT), magnetická metóda (MT), kapilárna metóda (PT) a vizuálna metóda (VT).

  • Novovýroba ako podpora divízie nákladných a osobných vozňov zváranými komponentmi
  • Výroba zváraných konštrukcií, zváracích prípravkov, podskupín a komponentov pre divíziu nákladných vozňov a navyše mimo oblasť železničiarskych opráv a novostavieb
  • Oceľové konštrukcie, rámy a čelné steny pre návesy nákladných áut, komponenty nákladných vozňov, prepravné palety pre automobilový priemysel, ako aj špeciálna výroba pre lodiarsky priemysel, ťažkú zdvíhaciu techniku, časti stavebných a mostných žeriavov, ako aj zábavných parkov