ŽOS Trnava, a.s. je najväčšou dielňou na opravy železničných vozňov v strednej Európe. Spoločnosť vyrába nové nákladné železničné vozne, vykonáva revízie nákladných a osobných železničných vozňov, ich prestavby a modernizácie, opravy podvozkov, brzdových komponentov, ťahadlového a narážacieho ústrojenstva, výrobu a opravy dvojkolesí. Výrobný program spoločnosti zahŕňa taktiež výrobu zváraných konštrukcií nákladných a osobných vozňov, električiek, ako aj zvarencov všeobecnej potreby.

Firma systematicky rozvíja aktivity v oblasti strojárskej novovýroby, výroby zvarencov, CNC obrábania pre rôzne oblasti priemyslu. Vlastníme certifikáty riadenia kvality ISO 9001, ochrany životného prostredia ISO 14001, zváračské oprávnenia DIN 18800-7, DIN EN 15085-2, DIN 15018, DIN 4112, DIN 4132,  DIN 22261, kvalifikáciu dodávateľa L1 a Q1 pre DB, kvalifikáciu výrobcu TSI dvojkolesí podľa UIC 832V, EN 13260 a BN 918 274 pre DB, oprávnenia na opravy vozňov ZSSK, ČD, ÖBB, VPI. Spoločnosť neustále reaguje na potreby svojich zákazníkov a trhu, rozvíja svoje výrobné možnosti, investuje do nových zariadení, systémov a technológií.

Do skupiny ŽOS Trnava, a.s. patrí aj spoločnosť ŽOS Zvolen, a.s., ktorá sa zaoberá opravami a modernizáciami lokomotív.

ŽOS Trnava, a. s., je moderná spoločnosť, stavajúca svoju budúcnosť na základoch bohatej tradície, ktorej korene siahajú k prvej opravovni železničných vozňov na území Slovenska. Už v auguste 1925 bola vo Vozovke Trnava vykonaná prvá revízia na nákladnom vozni CRN 111885. Odborný rast sprevádza rozmach firmy a z pôvodných 63 zamestnancov sa postupne stáva najväčšia opravárenská dielňa v strednej Európe. Dejinným vývojom prišlo v októbri 1994 k vzniku akciovej spoločnosti ŽOS Trnava, a. s. Proces privatizácie bol ukončený v roku 1995 a majoritným vlastníkom sa stala súkromná spoločnosť TOSs, spol. s r. o., Trnava.

Prirodzeným rastom, modernizáciou a rozvojom postupne vznikala technicky vyspelá, životaschopná firma, disponujúca komplexnou technologickou základňou. Táto umožňuje realizáciu všetkých druhov opráv nákladných i osobných vozňov, ich konštrukčných celkov až po výrobu nových nákladných vozňov. ŽOS Trnava, a. s., realizuje novostavby, opravy, modernizácie a prestavby pre potreby ZSSK Cargo, a. s., Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., ako aj pre domácich a zahraničných súkromných vlastníkov vozňov. Strojárska výroba má moderné kapacity na výrobu komponentov a zvarencov pre rôzne odvetvia priemyslu a ich opracovanie na CNC riadených strojoch.

ZOS_1-small

Videoprezentácia spoločnosti: