Na základe neustálej potreby zvyšovania efektivity a kapacít výroby rozhodlo vedenie spoločnosti ŽOS Trnava o investíciách do zefektívnenia skladového hospodárstva a vytvorenia vysoko bonitného výrobného priestoru.

Vo štvrtok 18. novembra sme slávnostne odovzdali do prevádzky nové priestory divízie nákladných vozňov ako I. etapu investičnej akcie. Získali sme 2 produktívne koľaje a 6 boxových stanovísk s celkovou výmerou 1500m² produkčnej plochy, ktorá je obhospodarovaná dvomi žeriavmi, pričom každý o nosnosti  8000 kg,“ vymenúva Miloš Kyselica , podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ ŽOS Trnava.

Novovzniknutá výrobná plocha s priemernou ročnou kapacitou 22 000 N/hod  pri jednozmennej prevádzke umožní spĺňať očakávania našich zákazníkov v oblasti špeciálnych opráv a vykonávanie komplexných  modernizácií a rekonštrukcií nákladných vozňov. Zároveň poskytuje možnosť na dodatočné kapacity  výroby nových nákladných vozňov respektíve výroby komplexných  zváraných konštrukcii pre železničné koľajové vozidlá.

V roku 2022 plánujeme II. etapu investičnej akcie, kde by dodatočne k šiestim novovzniknutým boxovým stanovištiam pribudli dodatočné dve a zároveň by sme komplexne technologicky zrekonštruovali linku demontáže ložiskových komôr,“ hovorí Zdenko Lančarič, výkonný riaditeľ ŽOS Trnava a dodáva „to, že sme sa pri našom rozhodovaní nemýlili dokazuje fakt, že už dnes je na novovytvorenej výrobnej ploche umiestnený projekt rekonštrukcie vozňov Laers  pre partnerskú spoločnosť Deutsche Bahn. Zástupcovia spoločnosti to vysoko pozitívne ocenili ako prozákaznícky  prístup zo strany ŽOSky.“

 

Spoločná fotografia po slávnostnom otvorení zrekonštruovanej produkčnej plochy.