Po úspešnom zvládnutí projektu prestavieb 430 vozňov Sahimms 900 pre DB Cargo AG a jeho ukončení v roku 2020 sa ŽOS Trnava v nadväznosti na rozbehnutie projektov revízií štandardných vozňov pre túto spoločnosť od roku 2018 aj naďalej prezentovala dodržiavaním termínov a kvality.

Počas roka 2021 prebiehali rokovania o projekte prestavieb 281 vozňov typu Laaers 560.1 na typ 560.3 pre DB Cargo Logistics GmbH, ktorý sa podarilo po polročných rokovaniach o rozsahu prác a cenách dotiahnuť do ŽOS Trnava do úspešného konca. Koncom marca roka 2022 bola podpísaná zmluva a už v apríli sa začali prestavovať prvé vozne.

Aj vďaka takýmto projektom podiel výkonov pre zahraničných zákazníkov ŽOS Trnava v roku 2022 presiahne 75 %.

Ing. Zdenko Lančarič, výkonný riaditeľ ŽOS Trnava: „Spoločnou úlohou projektového tímu a celej divízie nákladných vozňov, v ktorej sa bude tento výkon realizovať, je dodržanie stanovených zmluvných termínov, a tiež očakávanej vysokej kvality prevedenia, na ktorú je už náš partner za tých pár rokov spolupráce zvyknutý. Verím, že úspešné zvládnutie tohto projektu bude ďalším krokom k upevneniu a rozšíreniu spolupráce so silným a stabilným partnerom, ktorým koncern DB AG určite je.“