Včera nás navštívili študenti MBA programu z Univerzity v Zwickau ŽOS

Včera nás navštívili študenti MBA programu z Univerzity v Zwickau. Cieľom návštevy bolo oboznámiť sa s prostredím a riadením podniku ťažkého strojárstva.

Po príchode do spoločnosti boli študenti informovaní o histórii firmy a o významnom 100 ročnom jubileu ŽOS Trnava, a.s.

Následne kolegovia z Divízie nákladných vozňov zabezpečili prehliadku prevádzkových priestorov s odborným výkladom. Študentov najviac zaujala veľkosť podniku, rozmanitosť opráv a modernizácií nákladných vozňov, rozsah sústredenej opravy dvojkolesí, ako aj novostavba osobných vozňových jednotiek. Tešíme sa na ďalšiu náštevu!

Včera nás navštívili študenti MBA programu z Univerzity v Zwickau ŽOS 2
Včera nás navštívili študenti MBA programu z Univerzity v Zwickau ŽOS - 3