testovanie-zos-tt

Dňa 22.1.2021 sa v našej spoločnosti konalo testovanie zamestnancov a spolupracujúcich firiem antigénovými testami. Celkovo sa otestovalo 694 ľudí, z toho 621 zamestnancov našej spoločnosti so 6 pozitívnymi, čo je 0,97%. Z externých firiem bolo otestovaných 73 ľudí s 1 pozitívnym výsledkom, čo je 1,36%. Chceme vyjadriť poďakovanie tým zamestnancom, ktorí svojím disciplinovaným správaním prispeli k úspešnému priebehu akcie a tiež tým vedúcim zamestnancom, ktorí výborne organizovali a inštruovali svojich ľudí, ktorí tak s pokojom zvládli i neočakávané situácie.