Dôležitým preventívnym prvkom proti väčšine  chorôb, a aj proti Covid 19, sú vitamíny. ŽOS Trnava sa preto rozhodla prekvapiť zamestnancov a podporiť ich imunitu dávkou vitamínov v prírodnej forme. Preto dnes všetci dostali pomarančové a mandarínkové balíčky. Navyše, ten, kto má školopovinné deti dostal dva antigénové testy, ktoré sú jednoducho použiteľné a nevyžadujú si asistenciu zdravotníka. Chceme, aby deti chodili do školy a rodičia do práce, no prvoradé je, aby sme boli všetci zdraví.

Onedlho tomu bude rok, čo sa na Slovensku zaznamenal prvý výskyt ochorenia nového ochorenia. ŽOS-ka vtedy okamžite prijali prvé preventívne opatrenia. Mnohé platia aj dnes: keď sa necítiš dobre, nechoď do práce a kontaktuj svojho lekára, nos rúško, umývaj si ruky a dodržuj odstup…

Aby sa tieto opatrenia podporili, začali sa minulý rok priamo v závode šiť rúška pre zamestnancov. Stále sa dezinfikujú miesta s veľkou intenzitou pohybu. Veľa energie a prostriedkov sa venovalo aj vnútropodnikovému antigénovému testovaniu.