V posledných dňoch čelili štatutári ŽOS Trnava otázkam o údajnom predaji podielu hlavného akcionára. V tejto súvislosti zverejňuje spoločnosť ŽOS Trnava nasledovné stanovisko, v ktorom štatutári prehlasujú, že spoločnosť ŽOS Trnava nepredáva žiaden podiel akcií.

 

Stanovisko spoločnosti (PDF)