Myšlienka, s ktorou sme sa už dlhšie pohrávali sa konečne pretavila do reality. Vznikla Nadácia ŽOS Trnava. Dôvodom jej vzniku je pomáhať najmä zamestnancom a spolupracujúcim osobám v ťažkých životných situáciách a tiež podporovať verejnoprospešné aktivity v oblasti zdravia, vzdelávania, športu, umenia a podobne.

Nadácia začala svoju aktívnu činnosť od začiatku roka 2022. Počas prvého roku činnosti bude financovaná predovšetkým zo zdrojov ŽOS Trnava, a. s. a príspevkov spolupracujúcich inštitúcií. Od roku 2023 bude zaradená medzi prijímateľov 2 % z daní fyzických a právnických osôb.

Kam poputujú 2 % z daní ŽOS Trnava, a. s. od roku 2023 je teda jasné. Veríme, že v rámci solidarity prispejú nadácii svojimi percentami i mnohí zamestnanci.

Podporia tak dobrú myšlienku a stanú sa darcami pomoci tým, ktorí to budú potrebovať.

Bližšie informácie o činnosti nadácie, o oprávnených žiadateľoch a spôsobe podávania žiadostí o príspevok budú zverejnené už čoskoro prostredníctvom tradičných informačných kanálov ŽOS Trnava na nástenkách a e-mailom.

Zaželajme spoločne Nadácii ŽOS Trnava dobrý štart a tiež to, aby sa nám ťažké životné situácie vyhýbali a nadácia nech sa môže čo najviac venovať aktivitám v oblasti športu, umenia, vzdelávania a rozvoja všeobecne.