Tak ako v roku 2021 (17,4 %), tak i v roku 2022 (odhad: 19 %) budú zákazky pre štátne ŽSR, ZSSK a ZSSK Cargo tvoriť len necelú pätinu príjmov ŽOS Trnava.

Novovýroba, modernizácia, revízie vagónov a výroba finálnych zváraných konštrukcii pre nemeckých, rakúskych a švajčiarskych klientov, či oživovanie českých elektrických súprav pre Juhomoravský kraj aj v tomto roku prispejú k nezávislosti trnavských vagonárov na zákazkách pochádzajúcich zo slovenského verejného sektora.

Orientácia na západoeurópsky trh a  služby pre týchto  zákazníkov sa nám vypláca. Pomáha nám zvyšovať pridanú hodnotu našich prác,“ hovorí Miloš Kyselica, generálny riaditeľ ŽOS Trnava. „Taktiež, dnes už strategická spolupráca s českou Škoda Transportation nám umožňuje odborne rásť, udržiavať si kvalifikovanú pracovnú silu a ďalej zvyšovať trnavské know-how. Vďaka tomu máme priestor pre investície do technologického vybavenia a dokážeme držať krok so západoeurópskou konkurenciou.“

Pomerné čísla príjmov spoločnosti za rok 2021 (2022) dokazujú nezávislosť ŽOS Trnava na slovenských štátnych železniciach, keď tržby od ŽSR, ZSSK Cargo či ZSSK predstavovali v roku 2021 len 17,4 % z celkových tržieb. Ani v pláne pre rok 2022 nedosahujú pätinu odhadovaných príjmov spoločnosti. Podrobnejší pohľad na minuloročné pomery ukazuje, že ŽOS Trnava prijala od privátnych slovenských klientov 5,9 % svojich tržieb a od zahraničných klientov 76,7 % tržieb. Zvyšok predstavovali zákazky slovenského verejného sektora.

Som veľmi rád, že počas pandemického obdobia sme mnohými  opatreniami, komunikáciou a vzájomným rešpektom dosiahli to, že sme nemuseli ani na jeden deň prerušiť pracovný proces. Aj preto náš hospodársky výsledok 2021 takmer dosiahol  úroveň z konca roku 2020 a   vysokvalifikovaní zamestnanci nemali dôvod od nás odísť,“ pokračuje Kyselica.

Vagóny, ktoré minulý rok prešli bránami trnavskej žosky dnes jazdia aj vo farbách nemeckej DB, rakúskej ÖBB, českých ČD, či švajčiarskej SBB.

Sesterská ŽOS Zvolen, ktorá sa špecializuje na opravy motorových rušňov, elektrických rušňov a motorových jednotiek, podobne plánuje v tomto roku získať zo zahraničia až 75 % svojich tržieb.