ŽOS Trnava ešte v decembri 2019 získala zákazku od Škoda Transportation na dodávku 29 vložených vozňov pre nové elektricky určené pre Juhomoravský kraj. Aktuálne bol kontrakt rozšírený o dodávku ďalších 11 vložených vozňov EMU310. Ide o pokračovanie projektu so Škodou Transportation.

„Na projekte už aktívne pracujeme a napĺňame dohodnutý objem prác v rámci aktualizovaného harmonogramu, ovplyvneného dodávkami materiálu. Posledný vyrobený vagón opustí naše brány závodu  v decembri tohto roku,“ hovorí Ing. Peter Tóth, riaditeľ divízie osobných vozňov ŽOS Trnava.

Forma spolupráce so Škoda Transportation je štruktúrovaná tak, že Škoda vyrobí hrubé stavby skríň, podvozky a trakčné sety, ktoré dodáva do ŽOS Trnava. V rámci rozšíreného kontraktu sa na vagónoch vykonáva montáž interiéru s oživením a uvedením do prevádzkyschopného stavu s finálnou výstupnou kontrolou funkcionality vloženého vozňa. Oživenie a uvedenie do prevádzky celej súpravy EMU310 (18Ev) bude vykonávať Škoda Transportation v súčinnosti so ŽOS Trnava.

„Pre trnavskú ŽOS-ku je to veľký prínos v oblasti vyťaženia a zachovania kontinuálnej výroby v segmente výkonov divízie osobných vozňov,“ pripomína Peter Tóth, riaditeľ divízie osobných vozňov ŽOS Trnava a dodáva: „Tento projekt a spolupráca nám umožňujú udržať a mierne  navýšiť počet odborných pracovníkov a ďalej rozšíriť naše výrobné know-how prostredníctvom sofistikovaného výkonu až do roku 2023, kedy budeme nadväzovať na tieto výkony ďalšími 9-timi kusmi EMU300 (14Ev2) pre konečného zákazníka ZSSK. To znamená, že už teraz môžeme z našej strany potvrdiť, že v divízii osobných vozňov máme zabezpečené projekty až do konca roka 2024,“ uzatvára Peter Tóth.