ŽOS Trnava a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity budú spolupracovať

Predseda akademického senátu a vedúci Katedry dopravnej a manipulačnej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici a vedúci technologickej prípravy výroby divízie nákladných vozňov Ing. Miroslav Hájiček, vedúci technologickej prípravy výroby divízie osobných vozňov Ing. Marián Karmažín a zástupcovia oddelenia ľudských zdrojov firmy ŽOS Trnava sa na prezentácii pre študentov posledných ročníkov ŽU dohodli…