Včera nás navštívili študenti MBA programu z Univerzity v Zwickau ŽOS

Navštívili študenti MBA programu z Univerzity v Zwickau

Včera nás navštívili študenti MBA programu z Univerzity v Zwickau. Cieľom návštevy bolo oboznámiť sa s prostredím a riadením podniku ťažkého strojárstva. Po príchode do spoločnosti boli študenti informovaní o histórii firmy a o významnom 100 ročnom jubileu ŽOS Trnava, a.s. Následne kolegovia z Divízie nákladných vozňov zabezpečili prehliadku prevádzkových priestorov s odborným výkladom. Študentov najviac zaujala veľkosť podniku, rozmanitosť opráv a modernizácií nákladných…

ŽOS Trnava, a.s., divízia strojárskej výroby obnovuje spoluprácu s výrobcom nákladných vozňov, firmou Waggonbau Graaff

ŽOS Trnava, a.s., divízia strojárskej výroby obnovuje spoluprácu s výrobcom nákladných vozňov, firmou Waggonbau Graaff

Po minuloročnom získaní zákazky na výrobu predstavkov cisternových vozňov pre nemeckého výrobcu prevažne cisternových vozňov, firmu Waggonbau Graaff, túto už rozbehnutú spoluprácu ŽOS  v tomto roku rozširuje a mali by sme byť dlhodobým dodávateľom uvedených zvarených podskupín. V ŽOS by sa malo realizovať ročne až cca 800 ks predstavkov.

Divízia strojárskej výroby ŽOS Trnava dohodla spoluprácu so slovenským výrobcom vozňov, Tatravagónkou Tlmače.

Divízia strojárskej výroby ŽOS Trnava dohodla spoluprácu so slovenským výrobcom vozňov, Tatravagónkou Tlmače

V poslednom období, v dvoch etapách, dohodli pracovníci divízie strojárskej výroby zákazky na výrobu horných plošín, kostier spodku a prechodových lávok pre 125 vozňov Laaers určených na prepravu automobilov. Po rozsiahlom niekoľkostupňovom schvaľovacom procese zo strany nášho zákazníka, Tatravagónky Tlmače ako aj konečného zákazníka, Deutsche Bahn AG sme v týchto dňoch začali s expedíciami týchto zvarených podskupín vozňov. Uvedené zákazky predstavujú…

Skupina ŽOS mala minulý rok najvyšší zisk a tretí najvyšší obrat v histórii

Skupina ŽOS mala minulý rok najvyšší zisk a tretí najvyšší obrat v histórii

70 % výkonov ŽOS Trnava smerovalo v roku 2023 do zahraničia Minulý rok kúpené české spoločnosti skupina konsolidovala do jednej, ŽOS 4 TRAINS Nový rok začala ŽOS Trnava podpisom veľkej zmluvy s rakúskymi štátnymi železnicami Skupina ŽOS, ktorá zastrešuje železničné opravovne v Trnave, vo Zvolene a v českej Studénke a pracuje pre ňu na plný úväzok viac ako 1 000 zamestnancov…

ŽOS Trnava uspela v tendri Rail Cargo Austria (2)_model vozňa_SGGNS

ŽOS Trnava má nový kontrakt s rakúskym štátnym prepravcom. Objem môže dosiahnuť až 50 miliónov euro

ŽOS Trnava, ktorá svoje aktivity zameriava primárne na opravu nákladných a osobných železničných vozňov, uspela v ďalšom významnom európskom tendri. Tento mesiac podpísala viacročný kontrakt na opravu nákladných vozňov pre rakúsku štátnu Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft. Súčasťou kontraktu sú aj opcie, ktoré definujú rámec spolupráce na nasledujúcich 7 rokov. Predpokladaný finančný objem spolupráce, vrátane opcií, predstavuje cca 50…

Nadacia-ZOS

Ako darovať 2 % z dane (3 % z dane) Nadácii ŽOS Trnava?

Tento rok sa Nadácia ŽOS Trnava opäť uchádza o darovanie 2 % z daní Nadácia ŽOS v roku 2023 pomohla sumou viac ako 38 800 eur zamestnancom, ich blízkym, či spolupracujúcim osobám a ďalším organizáciám pri riešení zdravotných, finančných problémov a tiež pri podpore športových talentov i akcií. Okrem toho významnou mierou podporila podujatie ŽOS v pohybe, ktorú organizovala odborová organizácia…

vzdelavanie ZOS Trnava

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV BOLO ÚSPEŠNÉ!

V novembri sme úspešne ukončili vzdelávacie aktivity projektu „Profesijný rozvoj zamestnancov v pracovných činnostiach súvisiacich s vývojom jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce“, na ktorý sme získali nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Európskej únie. Projekt prebiehal od 7. 4. 2023 do 30. 11. 2023 a vzdelávania sa…

ŽOS v pohybe

2. ročník Behu v ŽOS bol úžasný!

V areáli ŽOS Trnava sme spolu so zamestnancami a ich rodinami v sobotu 14. 10. oslavovali zdravý životný štýl a športovú vášeň. Bežci súťažili v kategóriách ženy, muži a deti, Nordic Walking a všetci boli fantastickí! Okrem behu sme si všetci spolu užili aj maľovanie na tvár, lahodnú cukrovú vatu a osviežujúce občerstvenie. Celý deň…

ŽOS Trnava_MSV Interier

ŽOS Trnava posilňuje: K významným spoločnostiam v oblasti výroby koľajových vozidiel, ŽOS Trnava a ŽOS Zvolen pribudli štyri zahraničné výrobné spoločnosti. „Je to logické spojenie a synergia s hlavným biznisom našej skupiny,“ hovorí V. Poór.

ŽOS Trnava, ktorá je zameraná na revízie, opravy, modernizácie, osobných vozňov, vývoj a výrobu nákladných vagónov sa rozrástla. K železničným opravovniam v Trnave a vo Zvolene pribudli do skupiny štyri české spoločnosti podnikajúce v segmente, ktorý dopĺňa a podporuje hlavnú činnosť ŽOS Trnava a ŽOS Zvolen v opravách a modernizáciách vozňov a koľajových vozidiel.   DOPP TRADE CZ (založená…

montažný-kanal-po-vyčistení

V dňoch 20.-28.7.2023 sa v ŽOS Trnava uskutočnila celozávodná dovolenka

V dňoch 20.-28.7.2023 sa v ŽOS Trnava uskutočnila celozávodná dovolenka, ktorá je spojená s plánovanou odstávkou a údržbou zariadení. Pracovať ostali len zamestnanci zodpovední za údržbu, prebiehajúce projekty a za nevyhnutný chod spoločnosti. „Počas CZD bola vykonaná údržba a opravy strojov a zariadení, vnútropodnikovej komunikácie a železničnej vlečky, prioritne na zariadeniach, ktoré je náročné odstaviť z výrobného procesu počas roka. Údržba a servis je vykonávaná…