montažný-kanal-po-vyčistení

V dňoch 20.-28.7.2023 sa v ŽOS Trnava uskutočnila celozávodná dovolenka

V dňoch 20.-28.7.2023 sa v ŽOS Trnava uskutočnila celozávodná dovolenka, ktorá je spojená s plánovanou odstávkou a údržbou zariadení. Pracovať ostali len zamestnanci zodpovední za údržbu, prebiehajúce projekty a za nevyhnutný chod spoločnosti. „Počas CZD bola vykonaná údržba a opravy strojov a zariadení, vnútropodnikovej komunikácie a železničnej vlečky, prioritne na zariadeniach, ktoré je náročné odstaviť z výrobného procesu počas roka. Údržba a servis je vykonávaná…

VPI seminár v Drážďanoch: európski lídri diskutovali o vývoji v železničnej doprave

Dňa 21.06.2023 sa zástupcovia spoločnosti ZOŠ Trnava zúčastnili pravidelného zasadnutia členov združenia VPI (Združenie privátnych vlastníkov nákladných vozňov a dielní v Európe), kde boli predsedníctvom informovaní o najvýznamnejších témach a udalostiach v sektore železničnej dopravy za posledné obdobie . Tiež bol prednesený budúci vývoj, vízia a stratégia združenia na najbližšie obdobie. Železničná preprava potrebuje ďalšie stimuly a podporu jednotlivých vlád členských štátov,…

Profesijný-rozvoj-zamestnancov

Profesijný rozvoj zamestnancov

 ŽOS Trnava, a.s. realizuje dopytovo orientovaný projekt   „Profesijný rozvoj zamestnancov v pracovných činnostiach súvisiacich s vývojom jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce“.  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.   Projekt je realizovaný v období 07.04.2023 – 30.11.2023. Riadiacim…

ŽOS úspešne preverená auditmi významných noriem

Začiatkom júna ŽOS Trnava úspešne absolvovala v poradí druhé dozorné audity certifikovaných manažérskych systémov. 1.júna 2023 ŽOS auditovala certifikačná organizácia 3EC International, a. s.  podľa STN EN ISO 50001:2020 „Systém energetického manažérstva“. V dňoch 5. 6. a 6. 6. 2023  uskutočnila tá istá certifikačná organizácia audit Integrovaného manažérskeho systému (IMS), ktorý v sebe zahŕňa  „Systém…

ŽOS Trnava bola súčasťou výstavy Transport Logistic

V máji absolvovali zástupcovia ŽOS Trnava výstavu na medzinárodnej podujatí globálneho významu Transport Logistic, kde odprezentovali našu spoločnosť pred stovkami expertov z celého železničiarskeho sveta prostredníctvom vlastného výstavného stánku ŽOS Trnava. Naši obchodníci prišli s inšpiratívnymi poznatkami. „Na výstave sme mali príležitosť stretnúť sa s našimi kľúčovými obchodnými partnermi, diskutovať aktuálny vývoj na trhu a spoločné plány pre…

Výstava InnoTrans dokázala, že je vrcholom železničného sektora

Zástupcovia ŽOS Trnava sa konečne, po štyroch rokoch vynútenej prestávky aj vplyvom pandémie, mohli zúčastniť na svetovej medzinárodnej výstave InnoTrans 2022. Konala sa v Belíne v dňoch 20. – 23. septembra 2022 a jej hlavnou témou bola udržateľná budúcnosť mobility. „Tak ako na poslednej zrealizovanej výstave, aj tento rok sme boli časovo a termínovo veľmi vyťažení. Organizovali sa…

Futbalový turnaj ŽOS Trnava o pohár GR spoznal víťaza

Na Štadióne Antona Malatinského v Trnave sa po prestávke opäť konala športovo spoločenská slávnosť pre zamestnancov ŽOS Trnava a ich rodiny. Na futbalovom turnaji o Pohár generálneho riaditeľa sa zúčastnilo 5 mužstiev z radov zamestnancov a tím zložený z internacionálov Spartaka. Internacionáli napokon celý turnaj aj vyhrali. Pred zrakom vyše tisícky divákov a stoviek zamestnancov ŽOS-ky sa odohral zaujímavý turnaj, ktorý priniesol…

ŽOS Trnava opäť organizuje na štadióne Antona Malatinského futbalový turnaj o pohár GR

Po vynútenej prestávke pandémiou bude 10. 9. 2022 opätovne trnavský štadión miestom organizácie futbalového turnaja o pohár generálneho riaditeľa. Akcia je určená pre zamestnancov ŽOS Trnava a ich rodinných príslušníkov. Turnaja sa zúčastní päť mužstiev zložených z pracovníkov firmy a jedno z bývalých hráčov Spartaka Trnava. Podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ ŽOS Trnava Miloš Kyselica…

ŽOS Trnava je držiteľom nových certifikátov ECM

Vykonávacím  nariadením Komisie (EÚ) 2019/779 v platnom znení bol zriadený systém certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu (ďalej len „osvedčenie ECM“) vrátane funkcií údržby, definovaných v čl. 14 ods. 3 smernice EP a Rady (EÚ) 2016/798 v platnom znení. Vzťahuje sa na všetky vozidlá, t.j. osobné, nákladné a hnacie dráhové vozidlá  a zavádza možnosť externe zabezpečovaných funkcií údržby. ŽOS Trnava, a.s.…