Skupina ŽOS mala minulý rok najvyšší zisk a tretí najvyšší obrat v histórii
  • 70 % výkonov ŽOS Trnava smerovalo v roku 2023 do zahraničia
  • Minulý rok kúpené české spoločnosti skupina konsolidovala do jednej, ŽOS 4 TRAINS
  • Nový rok začala ŽOS Trnava podpisom veľkej zmluvy s rakúskymi štátnymi železnicami

Skupina ŽOS, ktorá zastrešuje železničné opravovne v Trnave, vo Zvolene a v českej Studénke a pracuje pre ňu na plný úväzok viac ako 1 000 zamestnancov si v roku 2023 zaknihovala výborné finančné výsledky.

Miloš Kyselica, generálny riaditeľ ŽOS Trnava: „Ťahúňom dobrých finančných výsledkov skupiny bola, samozrejme, trnavská ŽOS-ka. Jej obrat minulý rok presiahol 130 miliónov eur.“

V roku 2023 do skupiny pribudli štyri české spoločnosti podnikajúce v segmente, ktoré doplnili a podporili hlavnú činnosť ŽOS Trnava a ŽOS Zvolen pri opravách a modernizáciách koľajových vozidiel. Začiatkom tohto roka boli skonsolidované do jednej, ŽOS 4 TRAINS, s.r.o. Studénka, ČR.

 „Orientácia na zákazky s vyššou pridanou hodnotu, ako sú napríklad revízie nákladných vagónov, sa nám oplatila. 70 % našej práce smerovalo v uplynulom roku do zahraničia, kde spolupracujeme s renomovanými dopravcami ako sú nemecké DB, české ČD, francúzska Ermewa, či rakúsky Rail Cargo. Špeciálne miesto v našom portfóliu má česká Škoda Transportation, s ktorou sa pri výrobe a finalizácii ucelených elektrických jednotiek skvele dopĺňame,“ konštatuje Kyselica.

Práve s rakúskym Rail Cargom ŽOS Trnava začiatkom roku 2024 uzatvorila zmluvu na opravu, revíziu a sanáciu tisícok vagónov v potenciálnej hodnote až 50 miliónov euro.

Pri predikciách do budúcnosti sme veľmi opatrní. Nemyslím si, že sa nám minuloročné čísla tento rok podarí s ľahkosťou zopakovať. Európska ekonomika a jej hegemón, Nemecko začínajú ekonomicky spomaľovať, čo od konca minulého roka pociťujeme v dynamike objednávok a prísune nových vagónov na opravy aj my,“ uzatvára Kyselica.

V roku 2023 smerovalo zo ŽOS Trnava do zahraničia, vo finančnom vyjadrení, približne 70 % výkonov spoločnosti.