Zástupcovia ŽOS Trnava sa konečne, po štyroch rokoch vynútenej prestávky aj vplyvom pandémie, mohli zúčastniť na svetovej medzinárodnej výstave InnoTrans 2022. Konala sa v Belíne v dňoch 20. – 23. septembra 2022 a jej hlavnou témou bola udržateľná budúcnosť mobility.

„Tak ako na poslednej zrealizovanej výstave, aj tento rok sme boli časovo a termínovo veľmi vyťažení. Organizovali sa vopred dohodnuté, ale i spontánne návštevy obchodných partnerov i nových záujemcov o naše voľné kapacity v oblasti revízií, rekonštrukcií nákladných a osobných vozňov. Potešil nás i záujem o novovýrobu,“ povedal po výstave Zdenko Lančarič, výkonný riaditeľ ŽOS Trnava.

Trinásteho ročníka InnoTrans sa zúčastnilo približne 3 000 vystavovateľov z 56 krajín a neuveriteľných 140 tisíc návštevníkov zo 131 krajín.

InnoTrans 2022 opätovne ukázal, že je špičkovým podujatím v oblasti železničného sektora a to, čo bolo dnes predstavené ako novinka, uvidíme o nejaký čas v každodennej praxi.

Po štyroch rokoch si obchodní partneri mohli pozrieť priamo do očí a osobne prediskutovať na najvyššej úrovni technické i obchodné záležitosti.

„Teraz, po InnoTranse, nastal čas, aby sme okrem mnohých dopytov, spracovali aj dojmy z nových inovatívnych riešení a komponentov a vďaka tejto inšpirácii vychádzali v ústrety očakávaniam zákazníkov pri napĺňaní ich potrieb v oblasti novovýroby, ako i opráv železničných koľajových vozidiel,“ odkázal Z. Lančarič po návrate.