Dňa 21.06.2023 sa zástupcovia spoločnosti ZOŠ Trnava zúčastnili pravidelného zasadnutia členov združenia VPI (Združenie privátnych vlastníkov nákladných vozňov a dielní v Európe), kde boli predsedníctvom informovaní o najvýznamnejších témach a udalostiach v sektore železničnej dopravy za posledné obdobie . Tiež bol prednesený budúci vývoj, vízia a stratégia združenia na najbližšie obdobie.

Železničná preprava potrebuje ďalšie stimuly a podporu jednotlivých vlád členských štátov, nakoľko sa na celkovej preprave tovarov podieľa nižším podielom, ako si za cieľ stanovilo VPI pred desiatimi rokmi (25 % podiel z celkovej európskej prepravy), tento podiel predstavuje zhruba 18 až 19 %.

Dostať tovary a cestujúcich z cesty na železnicu – také je aktuálne motto združenia a najsilnejších hráčov na trhu. ŽOS Trnava sa k nemu rada pripojí.

Aktuálne dôležité technické témy v železničnom sektore, ktoré dáva za úlohu Európska Únia:

1.) Téma HLUK – tento problém sa podarilo spoločne všetkých členom v relatívne rýchlom čase vyriešiť – prispela i ŽOS Trnava.

2.) Aktuálna téma – DAK  – digitalizované automatické spriahadlo. Je to aktuálne najhorúcejšie diskutovaná téma v rámci VPI a UIP. Zo spoločnej diskusie zástupcov VPI a UIP vyplynulo, že táto téma je veľmi komplexná a boľavá, nakoľko nie je doriešené financovanie, technické riešenie ani konkrétna stratégia.

Za ŽOS Trnava sa radi zúčastníme na najbližších technických stretnutiach VPI (UIP) venovaných tejto téme ako pozorovatelia, aby sme sa ako údržbová dielňa vedeli pripraviť na neskoršiu realizáciu tohto opatrenia v praxi.