ŽOS Trnava_MSV Interier

ŽOS Trnava posilňuje: K významným spoločnostiam v oblasti výroby koľajových vozidiel, ŽOS Trnava a ŽOS Zvolen pribudli štyri zahraničné výrobné spoločnosti. „Je to logické spojenie a synergia s hlavným biznisom našej skupiny,“ hovorí V. Poór.

ŽOS Trnava, ktorá je zameraná na revízie, opravy, modernizácie, osobných vozňov, vývoj a výrobu nákladných vagónov sa rozrástla. K železničným opravovniam v Trnave a vo Zvolene pribudli do skupiny štyri české spoločnosti podnikajúce v segmente, ktorý dopĺňa a podporuje hlavnú činnosť ŽOS Trnava a ŽOS Zvolen v opravách a modernizáciách vozňov a koľajových vozidiel.   DOPP TRADE CZ (založená…