vzdelavanie ZOS Trnava

V novembri sme úspešne ukončili vzdelávacie aktivity projektu „Profesijný rozvoj zamestnancov v pracovných činnostiach súvisiacich s vývojom jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce“, na ktorý sme získali nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Európskej únie.

Projekt prebiehal od 7. 4. 2023 do 30. 11. 2023 a vzdelávania sa zúčastnilo 176 zamestnancov ŽOS Trnava, a. s.

Vzdelávali sme sa v štyroch hlavných vzdelávacích aktivitách:

1. Princípy štíhleho podniku a manažment zmeny vo výrobe /42 hodín/ – pre majstrov, technológov, technických kontrolórov.
2. Riadenie zmien vo výrobnom procese (projektové riadenie) /14 hodín/ – pre technológov, kontrolórov
3. Štíhla výroba, manažment zmeny /35 hodín/ – pre vedúcich odborov
4. Qlik Sense (získanie zručností pri používaní softvérovej analytickej platformy Qlik) /105 hodín/ – pre finančných kontrolórov, ekonómov, vedúcich odborov a všetkých, ktorí zberajú a analyzujú údaje.

I keď vzdelávacie aktivity boli už úspešne zavŕšené, do ukončenia projektu zostáva ešte veľa administratívnej práce. Do konca roka musí byť spracované a na riadiaci orgán zaslané vyúčtovanie nákladov a množstvo dokumentov súvisiacich s rozvojom zamestnancov. Veríme, že i túto časť projektu zvládneme urobiť včas a v požadovanej kvalite.

Účastníkov vzdelávania sme sa opýtali, ako bolo spokojní so vzdelávacími aktivitami:

Ing. Marián Pohrebovič

Ing. Marián Pohrebovič, konštruktér – špecialista, TPV DNV, Riadenie zmien vo výrobnom procese

„Školenie bolo určite prínosné a zaujímavé. Oceňujem hlavne kvalitného školiteľa, ktorý problematike rozumel a pútavo nám odprezentoval teoretické podklady. Praktická časť zas bola dynamická a poučná. Na školení ma osobne zaujalo využitie filozofie Tomáša Baťu, o ktorú sa zaujímam a z ktorej čerpám poznatky v osobnom aj pracovnom živote.“

Jarmila Haluzová

Jarmila Haluzová, inštruktorka, Princípy štíhleho podniku a manažment zmeny vo výrobe

„Veľmi rada sa vzdelávam a získavam nové vedomosti. Preto som uvítala možnosť zúčastniť sa školenia. Nové informácie rozšírili môj obzor a ukázali princípy, ktoré môžeme využiť v praxi a. s. Do budúcna by som uvítala aj ďalšie školenia, napr. zamerané na verbálnu/neverbálnu komunikáciu či na poskytnutie prvej pomoci.“

Ing. František Zuščík

Ing. František Zuščík, vedúci logistiky a zásobovania, Úsek nákupu a logistiky, Štíhla výroba, manažment zmeny a Qlik Sense

„Úspech školenia často závisí od dobrého školiteľa a odprezentovania danej témy. Tu sa zaujímavá téma a výborní školitelia spojili do vzájomného dialógu s účastníkmi, pri ktorom sme museli byť stále v strehu a reagovať na otázky a podnety. Praktické cvičenia zas priniesli okamžitý učiaci moment, ktorý bol ľahko zapamätateľný a aj využiteľný aj v praxi podniku. Vzdelávanie hodnotím veľmi pozitívne, splnilo moje očakávania.“

Marek Michalčík

Marek Michalčík, majster výroby, PSO DNV, Princípy štíhleho podniku a manažment zmeny vo výrobe

„Z obsahu vzdelávania ma zaujal najmä manažment zmeny, ktorý sme aj začali používať pre zrýchlenie uplatnenia zmien a efektívnejšiu komunikáciu. Riadim kolektív 50 ľudí a tieto poznatky mi pomohli pri práci s nimi. Bez nich by naše projekty neboli realizovateľné. Princípy štíhlej výroby sme zaviedli aj v praxi, napr. výmenu pneumatického náradia za akumulátorové, ktorá nám priniesla efektívnejšie zrýchlenie procesu montáže.“

Teší nás pozitívne hodnotenie zamestnancov. Sme radi, že sme mali možnosť poskytnúť im nové informácie zo sveta výroby a dali im priestor na tréning nových zručností a metód v riadení procesov a najmä v riadení ľudí a v komunikácii s nimi. Budeme sa snažiť v podobných rozvojových aktivitách pre zamestnancov pokračovať.