Nadacia-ZOS

Tento rok sa Nadácia ŽOS Trnava opäť uchádza o darovanie 2 % z daní

Nadácia ŽOS v roku 2023 pomohla sumou viac ako 38 800 eur zamestnancom, ich blízkym, či spolupracujúcim osobám a ďalším organizáciám pri riešení zdravotných, finančných problémov a tiež pri podpore športových talentov i akcií. Okrem toho významnou mierou podporila podujatie ŽOS v pohybe, ktorú organizovala odborová organizácia spoločnosti ŽOS Trnava.

Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete podporiť svojimi 2 % Nadáciu ŽOS Trnava. Vyzbierané finančné prostriedky použijeme v súlade s našim poslaním – pomáhať najmä zamestnancom a spolupracujúcim osobám v ťažkých životných situáciách a tiež podporovať verejnoprospešné aktivity najmä v oblasti zdravia, vzdelávania, športu a umenia.

Vopred Vám za Váš príspevok ďakujeme.

 

Ako darovať 2 % dane Nadácii ŽOS Trnava?

1. Som zamestnanec ŽOS Trnava

Ak ste zamestnanec ŽOS Trnava a odpracovali ste celý rok 2023, Žiadosť k ročnému zúčtovaniu Vám spracujú automaticky v mzdovej učtárni. Podpísanú Žiadosť odovzdáte na mzdovej učtárni.
Ak chcete 2% dane darovať Nadácii ŽOS, následne Vám pripravia predvyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov s uvedenými údajmi pre poskytnutie 2% dane.

2. Som fyzická osoba – živnostník, ktorá si podáva daňové priznanie sama

Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2023 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:
a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech Nadácie ŽOS poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte údaje Nadácie ŽOS:

IČO/SID: 53779843 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: Nadácia ŽOS Trnava
Sídlo (ulica): Koniarekova
Súpisné číslo: 19
PSČ: 917 21
Obec: Trnava
Podpíšte políčko pri týchto údajoch.
Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

3. Som zamestnanec inej firmy a zúčtovanie dane za mňa robí môj zamestnávateľ

Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – je suma, ktorú môžete v prospech Nadácie ŽOS poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

Následne vyplňte a podpíšte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov a zašlite ho na daňový úrad podľa adresy Vášho bydliska.