Na základe dlhoročnej spolupráce ŽOS TrnavaWaggonbau Niesky, týkajúcej sa dodávok hlavných konštrukčných skupín autovozňov, získala v marci trnavská ŽOS-ka nový kontrakt. V Trnave vyrobia horné plošiny a kostry spodkov pre desiatky kusov 4-osových nákladných vozňov Laaers určených na prepravu automobilov s opčnou možnosťou navýšenia objednávky. Autovozne s trnavskými plošinami a kostrami budú jazdiť vo farbách Deutsche Bahn.

„Veľmi si vážime dôveru našich dlhoročných partnerov a zákazníkov, ktorí svojimi objednávakmi potvrdzujú prvotriednu kvalitu práce v ŽOS Trnava,“ hovorí výkonný riaditeľ Zdenko Lančarič a dodáva: „Prvotné obchodné kontakty s Waggonbau Niesky siahajú do obdobia roku 2009.“

Waggonbau Niesky je významným európskym výrobcom autovozňov.

Dodávky objednaných komponentov pre autovozne Laaers budú z Trnavy dodávané do Nemecka od mája 2021 až do februára 2022.