ŽOS Trnava získala medzinárodné manažérske certifikáty potvrdzujúce kvalitu energetického manažérstva a BOZP

ŽOS Trnava sa po úspešných certifikačných auditoch stala držiteľom certifikátu ISO 45001 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a certifikátu ISO 50001 – Systémy energetického manažérstva. Oba certifikáty predstavujú významný prínos do integrovaného  manažérskeho systému, ako aj do každodenného života spoločnosti. Audit bol realizovaný akreditovaným certifikačným orgánom 3EC International a. s. s medzinárodnými skúsenosťami.…