Po úspešnom ukončení rokovaní a prvých revíziách osobných ležadlových vozňov typu Bvcmz uzatvorila v júli ŽOS Trnava, a.s. kontrakt, v rámci ktorého sa budú vykonávať takéto revízie pre nemeckú spoločnosť RDC Asset GmbH v garantovanom rozsahu 10 týchto vozňov ročne.

Ing. Peter Tóth, riaditeľ Divízie osobných vozňov ŽOS Trnava: „Ležadlové vozne  Bvcmz určené sú najmä pre osobnú dopravu v západnej Európe. Projekt  je v súlade so dlhodobou stratégiou ŽOS Trnava v segmente revízií osobných vozňov a rozšírenia jej pôsobenia na trhu pre ďalších zahraničných privátnych zákazníkov. V súčasnosti je na obchodnom oddelení ŽOS Trnava v rôznom štádiu rokovaní viacero ďalších projektov v oblasti revízií a modernizácií osobných vozňov pre tuzemských, ako aj zahraničných zákazníkov.“

ŽOS Trnava sa v nemecky hovoriacich krajinách darí. Na základe dlhoročnej spolupráce ŽOS Trnava a Waggonbau Niesky, týkajúcej sa dodávok hlavných konštrukčných skupín autovozňov, podpísala v marci 2021 zmulvu, v rámci ktorej sa v  Trnave vyrobia horné plošiny a kostry spodkov pre desiatky kusov 4-osových nákladných vozňov Laaers určených na prepravu automobilov. Tieto autovozne budú jazdiť vo farbách Deutsche Bahn.

Trnavská Žoska podobne získala v apríli 2021 od rakúskeho ÖBB kontrakt na výrobu 90 nových nákladných samovýsypných 4-nápravových vozňov radu Faccns za takmer 14 miliónov eur.