ŽOS Trnava rekonštruovala a optimalizovala skladové hospodárstvo a vytvorila dodatočnú výrobnú kapacitu

Na základe neustálej potreby zvyšovania efektivity a kapacít výroby rozhodlo vedenie spoločnosti ŽOS Trnava o investíciách do zefektívnenia skladového hospodárstva a vytvorenia vysoko bonitného výrobného priestoru. „Vo štvrtok 18. novembra sme slávnostne odovzdali do prevádzky nové priestory divízie nákladných vozňov ako I. etapu investičnej akcie. Získali sme 2 produktívne koľaje a 6 boxových stanovísk s…