Nová zákazka v ŽOS Trnava: Prestavba 281 vozňov Laaers BA 560 pre nemeckú DB Cargo Logistics GmbH

Po úspešnom zvládnutí projektu prestavieb 430 vozňov Sahimms 900 pre DB Cargo AG a jeho ukončení v roku 2020 sa ŽOS Trnava v nadväznosti na rozbehnutie projektov revízií štandardných vozňov pre túto spoločnosť od roku 2018 aj naďalej prezentovala dodržiavaním termínov a kvality. Počas roka 2021 prebiehali rokovania o projekte prestavieb 281 vozňov typu Laaers…