ŽOS Trnava je držiteľom nových certifikátov ECM

Vykonávacím  nariadením Komisie (EÚ) 2019/779 v platnom znení bol zriadený systém certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu (ďalej len „osvedčenie ECM“) vrátane funkcií údržby, definovaných v čl. 14 ods. 3 smernice EP a Rady (EÚ) 2016/798 v platnom znení. Vzťahuje sa na všetky vozidlá, t.j. osobné, nákladné a hnacie dráhové vozidlá  a zavádza možnosť externe zabezpečovaných funkcií údržby. ŽOS Trnava, a.s.…