ŽOS Trnava bola súčasťou výstavy Transport Logistic

V máji absolvovali zástupcovia ŽOS Trnava výstavu na medzinárodnej podujatí globálneho významu Transport Logistic, kde odprezentovali našu spoločnosť pred stovkami expertov z celého železničiarskeho sveta prostredníctvom vlastného výstavného stánku ŽOS Trnava. Naši obchodníci prišli s inšpiratívnymi poznatkami. „Na výstave sme mali príležitosť stretnúť sa s našimi kľúčovými obchodnými partnermi, diskutovať aktuálny vývoj na trhu a spoločné plány pre…