VPI seminár v Drážďanoch: európski lídri diskutovali o vývoji v železničnej doprave

Dňa 21.06.2023 sa zástupcovia spoločnosti ZOŠ Trnava zúčastnili pravidelného zasadnutia členov združenia VPI (Združenie privátnych vlastníkov nákladných vozňov a dielní v Európe), kde boli predsedníctvom informovaní o najvýznamnejších témach a udalostiach v sektore železničnej dopravy za posledné obdobie . Tiež bol prednesený budúci vývoj, vízia a stratégia združenia na najbližšie obdobie. Železničná preprava potrebuje ďalšie stimuly a podporu jednotlivých vlád členských štátov,…