montažný-kanal-po-vyčistení

V dňoch 20.-28.7.2023 sa v ŽOS Trnava uskutočnila celozávodná dovolenka

V dňoch 20.-28.7.2023 sa v ŽOS Trnava uskutočnila celozávodná dovolenka, ktorá je spojená s plánovanou odstávkou a údržbou zariadení. Pracovať ostali len zamestnanci zodpovední za údržbu, prebiehajúce projekty a za nevyhnutný chod spoločnosti. „Počas CZD bola vykonaná údržba a opravy strojov a zariadení, vnútropodnikovej komunikácie a železničnej vlečky, prioritne na zariadeniach, ktoré je náročné odstaviť z výrobného procesu počas roka. Údržba a servis je vykonávaná…