vzdelavanie ZOS Trnava

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV BOLO ÚSPEŠNÉ!

V novembri sme úspešne ukončili vzdelávacie aktivity projektu „Profesijný rozvoj zamestnancov v pracovných činnostiach súvisiacich s vývojom jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce“, na ktorý sme získali nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Európskej únie. Projekt prebiehal od 7. 4. 2023 do 30. 11. 2023 a vzdelávania sa…