Profesijný-rozvoj-zamestnancov

Profesijný rozvoj zamestnancov

 ŽOS Trnava, a.s. realizuje dopytovo orientovaný projekt   „Profesijný rozvoj zamestnancov v pracovných činnostiach súvisiacich s vývojom jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce“.  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.   Projekt je realizovaný v období 07.04.2023 – 30.11.2023. Riadiacim…