Profesijný-rozvoj-zamestnancov

Profesijný rozvoj zamestnancov

 ŽOS Trnava, a.s. realizuje dopytovo orientovaný projekt   „Profesijný rozvoj zamestnancov v pracovných činnostiach súvisiacich s vývojom jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce“.  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.   Projekt je realizovaný v období 07.04.2023 – 30.11.2023. Riadiacim…

ŽOS úspešne preverená auditmi významných noriem

Začiatkom júna ŽOS Trnava úspešne absolvovala v poradí druhé dozorné audity certifikovaných manažérskych systémov. 1.júna 2023 ŽOS auditovala certifikačná organizácia 3EC International, a. s.  podľa STN EN ISO 50001:2020 „Systém energetického manažérstva“. V dňoch 5. 6. a 6. 6. 2023  uskutočnila tá istá certifikačná organizácia audit Integrovaného manažérskeho systému (IMS), ktorý v sebe zahŕňa  „Systém…